top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia zdrowotne

W ramach prywatnej polisy zdrowotnej masz zagwarantowane bezpłatne leczenie w prywatnych przychodniach i centrach medycznych współpracujących z Ubezpieczycielem. Ubezpieczony dzwoni do wybranej przychodni i umawia się na konkretny dzień i godzinę. Dotyczy to zarówno wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i wizyt u lekarzy specjalistów.

Prywatną polisę zdrowotną zawierasz na okres jednego roku, ale możesz ją zerwać przed jego upływem. Polisy zdrowotne zazwyczaj automatycznie się przedłużają na kolejny rok. Oznacza to, że jeżeli ani Ubezpieczający (czyli osoba opłacająca składkę), ani Towarzystwo Ubezpieczeń jej nie rozwiąże (czyli nie prześle wypowiedzenia przed końcem okresu ubezpieczenia) to jest zawarta na kolejny rok.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni rolę dodatkowego do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego zakres świadczeń we wszystkich ubezpieczeniach zdrowotnych jest uboższy niż jest to w przypadku ubezpieczenia w NFZ. Ubezpieczony uzyskuje dostęp do świadczeń określonych w Katalogu Świadczeń. Ubezpieczony, który nie opłaca składek ZUS musi się zatem liczyć z koniecznością poniesienia kosztów takich jak na przykład koszt interwencji pogotowia ratunkowego. Jeżeli natomiast skręci kostkę, zajdzie konieczność wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty, czy też wykonania jakiś badań laboratoryjnych lub diagnostycznych może się udać z kartą ubezpieczenia do placówki medycznej współpracującej z Ubezpieczycielem i tam skorzystać bezpłatnie ze świadczeń medycznych.

Większość towarzystw oferuje jednak usługi tylko jednego partnera medycznego. Zapewnia przy tym, że jakość usług, wykwalifikowany personel medyczny i sieć placówek tego świadczeniodawcy z pewnością spełni potrzeby potencjalnych klientów. Tu oczywiście mamy mniejszą elastyczność, jeżeli chodzi zarówno o wybór odpowiedniej placówki, jak i jej dostępność.

Niezależnie od tego, czy mamy dostęp do jednego, czy wielu świadczeniodawców medycznych, prawdą jest, że są one zlokalizowane przeważnie w dużych miastach. To właśnie mieszkańcy metropolii stanowią grupę klientów docelowych dla prywatnych placówek medycznych. Dlatego też należy docenić fakt, iż niektóre towarzystwa "pozwalają" klientom korzystać ze świadczeń medycznych u dowolnych lekarzy gwarantując zwrot kosztów na podstawie przedstawionych rachunków.

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty