top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Z grupy ubezpieczeń majątkowych ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej kupowanymi. W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzą:
- OC Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
Zakres ubezpieczenia w każdej firmie jest taki sam, więc należy kierować się wysokością składki ubezpieczeniowej przy zakupie takiej polisy.
- AC Auto Casco
Przy tym rodzaju ubezpieczenia zalecam aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU. Każda Firma ubezpieczeniowa sama określa warunki na jakich ubezpieczy pojazd. Ważne jest też aby zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy na następujące rzeczy:
- Czy mamy wykupić udział własny? Składka jest wtedy nieco wyższa oraz dodatkowo po wykupieniu udziału własnego otrzymamy niższe odszkodowanie – a czy ktoś z nas chciałby pomniejszyć należne odszkodowanie.
- zakres terytorialny ubezpieczenia- jeżeli używamy samochodu tylko na terenie naszego kraju nie ma potrzeby płacić za coś z czego nie będziemy korzystać.

Chciałem też zwrócić Państwa uwagę na to aby nie podawać zbyt wysokiej wartości pojazdu do ubezpieczenia, ponieważ zawyżona wartość nie będzie adekwatna do wypłaty odszkodowania przy pełnej likwidacji szkody. Natomiast zaniżona wartość pojazdu będzie źle odebrana przy wypłacie odszkodowania. Jak ocenić wartość naszego samochodu?
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie w Internecie ile kosztuje dany model. Średnią cenę z ogłoszeń pomniejszyć o ok. 10% i wyjdzie nam przybliżona wartość pojazdu. Dlaczego odejmujemy 10%? Dlatego, że w ogłoszeniach ok. 10 % ceny przeznaczone jest na jej obniżkę w trakcie negocjacji.
Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego zachęcam Państwa do wykupienia ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance.

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty