top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

Gwarancje ubezpieczeniowe

Istota gwarancji ubezpieczeniowej opiera się na tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w zamian za opłaconą składkę, do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowej muszą spełnić wymagania stawiane przez zakład ubezpieczeń – przede wszystkim muszą wykazać się dobrą kondycją finansową.

Pragniemy zapewnić fachowy serwis w zakresie znalezienia i wyboru najkorzystniejszej oferty gwarancji.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych funkcjonujące na polskim rynku:

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty