top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia turystyczne

Koszty leczenia (w skrócie KL) - ubezpieczenie chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą. Zapewnia nam pokrycie, ze strony wybranego przez nas zakładu ubezpieczeń, kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku, a także kosztów opieki medycznej.
NNW jest skrótem od "następstwa nieszczęśliwych wypadków".
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków umożliwia otrzymanie odszkodowania, jeżeli doznane uszkodzenie ciała spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu (o uszczerbku decyduje lekarz współpracujący z Towarzystwem).
Bardzo często uszczerbek na zdrowiu wyceniany jest procentowo, np - złamanie ręki - 10%, złamanie żebra 5%, utrata kończyny dolnej 70%. Taki też procent sumy ubezpieczenia jest wypłacany poszkodowanemu.
Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ochroną można także objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny.
Określając sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu bagażu, należy brać pod uwagę wartość bagażu czy sprzętu, który chcemy ubezpieczyć, zabierając go ze sobą na urlop.
Biuro podróży, sprzedając wycieczkę zagraniczną ma obowiązek ubezpieczyć jej uczestników w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponieważ ubezpieczenie to kolejny koszt dla biura podróży, często stara się ono na tym oszczędzać. Zdarza się, że wykupuje dla uczestników ubezpieczenie z minimalnym zakresem sumy ubezpieczenia, która jest zdecydowanie za niska, w przypadku gdyby doszło do poważnego wypadku czy zachorowania.

Warto zatem sprawdzić co obejmuje i do jakich kwot pokrywa koszty polisa, którą wykupiło dla nas biuro podróży. Jeśli suma jest niska lub zakres bardzo ograniczony, powinniśmy ubezpieczyć się dodatkowo.

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty