top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność cywilna

OC w życiu prywatnym to ochrona przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia.

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty